• Sobota, Březen 10th, 2007

PÅ™esnÄ› za 4 týdny probÄ›hne první turnaj. Bylo udÄ›láno hodnÄ› práce, abychom mohli realizovat rozsáhlé reklamní kampanÄ› a dát tak o sobÄ› vÄ›dÄ›t. V tomto článku pÅ™iblížím tuto aktivitu a další přípravy na začátek sezóny.

Od tohoto týdne začínají naplno běžet rozsáhlé reklamní kampanÄ›. Včera jsme atakovali magickou hranici 1 000 000 zobrazených reklam, za dneÅ¡ek jsme milión pokoÅ™ili již v průbÄ›hu večera. Běží jak textové reklamy, tak bannerové. U obou testuju úspěšnost, ménÄ› úspěšné reklamy míří do propasti zapomÄ›ní, zatímco ty úspěšnÄ›jší se budou zobrazovat čím dál více, poslední týden pÅ™ed turnajem to bude na maximum.

Sehnal jsem kuličky za sedminu ceny (stejné jako ty mexické, ale 0,44 Kč za kus). To nám umožní dávat nováčkům 10 kuliček na jejich prvním turnaji. Počítám, že pokud je hra zaujme a odnesou si kuličky s sebou, pravdÄ›podobnÄ› si jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy zahrají a zvýší se tak pravdÄ›podobnost opÄ›tovné účasti na turnaji.

KonečnÄ› se podaÅ™ilo dodÄ›lat novou verzi pÅ™ihlášek do turnaje. Vždycky jsem si tuhle práci nechával do letadla, protože tam není internet a tak práce v textovém editoru je jednou z mála činností, která se tam dá dÄ›lat (druhou je procházení složky a kontrola, že tam omylem neuvízla žádná dobrá zpráva). Poprvé, když jsem pÅ™ihlášku takto dodÄ›lal a vítÄ›zoslavnÄ› otevÅ™el na výkonném výboru, ukázalo se, že nÄ›jak zmizela vÄ›tÅ¡ina jejího obsahu. PodobnÄ› dopadly další 2 pokusy, až jsem konečnÄ› pÅ™iÅ¡el na příčinu (snad) – můj Open Office (nesmÄ›jte se mi, mám opravdu legální software :) ), když ukládá ve formátu doc, tak neuloží vnoÅ™ené tabulky (kterých tam je dost). Pokud se vÅ¡ak dokument uloží ve formátu odt (defaultní přípona souborů tohoto programu), vÅ¡e se zdá být ok.

Nová pÅ™ihláška obsahuje možnost registrace k odbÄ›ru aktualit na email, možnost stát se členem svazu a otázku, kde se hráč dozvÄ›dÄ›l o turnaji. OpÄ›t tak získáme možnost oslovit zájemce i po čase, pÅ™ipomenout jim případné zmÄ›ny atd. Otázka, jak se hráč dozvÄ›dÄ›l o turnaji, bude klíčová pro vyhodnocování efektivity reklamních kampaní.

ProbÄ›hla diskuse na téma koeficientů turnajů Masters. Mluvil jsem osobnÄ› nebo po mailu s vÄ›tÅ¡inou stálých hráčů a skoro vÅ¡ichni tento návrh vítají, takže jej rozhodnÄ› pÅ™ednesu výkonnému výboru na nejbližším jednání.

Radost mám z lidí, kteří budou letos pořádat nÄ›jaký turnaj. 3 Masters a nepočítanÄ› Openů bude letos v režii dalších poÅ™adatelů. Každý dÄ›lá turnaje trochu jinak, což jim dodává jedinečný ráz a za sebe můžu říct, že to je jedna z vÄ›cí, která mÄ› na turnaj vždy láká.

Mám zprávy ze Slovenska, že se jim podaÅ™ilo dobÅ™e zviditelnit ve spolupráci s médii. Také budou pořádat jako loni Mezinárodní mistrovství Velkých Levár.

Takže si pÄ›knÄ› užívejte pÅ™icházejícího jara a jakmile začnou turnaje, nezapomeňte vzít s sebou vÅ¡echny známé, aÅ¥ je nás víc a je legrace

Kategorie: Marketing

Comments are closed.

-->