• Úterý, Prosinec 16th, 2008

Jak vypadá ideální taktika, která vám umožní neprohrát jediný zápas? Zcela – vÅ¡echny kuličky hoďte hned pÅ™i rozhozu do důlku. Pokud máte pocit (a ten bude zcela jistÄ› oprávnÄ›ný), že na poli taktiky budete potÅ™ebovat nÄ›co jiného, čtÄ›te dál. PříspÄ›vek je určen zejména začínajícím hráčům a provede vás základními taktickými možnostmi v kuličkách.

Před zahájením hry

PÅ™ed každým turnajem je dobré vyzkouÅ¡et vÅ¡echny důlky – jak rozhozy, tak cvrnkání. Různé terény mají různé vlastnosti a včasný trénink vám umožní získat cit pro druh terénu, na kterém se bude hrát. Pokud máte sehrát zápas na důlku, na kterém jste ten den jeÅ¡tÄ› nehráli, mÄ›li byste si pÅ™ed zápasem hodit nÄ›kolik kuliček a vyzkouÅ¡et i cvrnkání.

Rozhoz

ZačnÄ›me počátečním hodem jednou kuličkou k důlku. VítÄ›z tohoto rozhozu (tj. ten, kdo hodí svou kuličku blíže k důlku), má právo volby, zdali bude v první hÅ™e házet jako první či druhý. Podaří-li se vám tento počáteční rozhoz vyhrát, pečlivÄ› zvažte, zdali pro vás bude výhodné v první hÅ™e začínat či nikoliv.

Pokud budete rozhazovat jako první, plynou z toho pro vás zejména tyto výhody:
 • Budete-li házet tak, že vaÅ¡e kuličky zůstanou tÄ›snÄ› pÅ™ed důlkem, ztížíte tím pozici svému soupeÅ™i a zároveň máte Å¡anci, že vám shodí nÄ›kterou kuličku do důlku. I v další fázi hry je vÄ›tší pravdÄ›podobnost, že vaÅ¡e kuličky budou blokovat soupeÅ™ovy, které buď z opatrnosti nedohodil až k důlku nebo se mu zarazily o vaÅ¡e.
 • RozhodnÄ› vám nebudou pÅ™ekážet soupeÅ™ovy kuličky.
 • Kdy se vyplatí nechat začít soupeÅ™e?
  • Váš soupeÅ™ je v rozhozech minimálnÄ› stejnÄ› dobrý nebo lepší než vy a nejste si jisti, kudy kuličky házet. Každý důlek má svá specifika a nÄ›kdy je tÅ™eba umÄ›t číst terén. Pokud necháte soupeÅ™e začít, můžete analyzovat, jak jednotlivé kuličky hodil a kde skončily.
  • Aby toto fungovalo, ujistÄ›te se, že soupeÅ™ má kuličky podobné váhy jako vy. Hrajete-li s hlinÄ›nkama, skončí úplnÄ› jinde než stejnÄ› hozená sklenÄ›ná kulička.
  • Nechte soupeÅ™e začínat i v případÄ›, že máte , že by mohl v první hÅ™e analyzovat váš dobrý rozhoz a využít toho způsobem popsaným výše.
  Rozhodli jsme se tedy, kolikátí budeme rozhazovat a časem pÅ™icházíme na Å™adu. Zásadní rozhodnutí bude spočívat v tom, zdali kuličky hrát více vzduchem nebo spíše kutálet po zemi. Zde je tÅ™eba vzít v potaz tato fakta:
  • Dokud kulička letí vzduchem, neodrazí se od sebevÄ›tší  nerovnosti, která se na hÅ™iÅ¡ti může vyskytovat.
  • S ÄÃ­m vÄ›tší razancí kulička dopadne na zem, tím více se vychýlí ze svého smÄ›ru pÅ™i dopadu na nerovnost.
  • Čím déle kulička letí vzduchem, tím vÄ›tší razanci má pÅ™i dopadu.
  Je tedy tÅ™eba zhodnotit terén. ObecnÄ› platí, že mÄ›kký povrch (písek, hlína s prachem apod.) jsou vhodnÄ›jší spíše pro hody vzduchem. Terén s minimem nerovností umožňuje kuličky kutálet. ÄŒasto se stane, že v různých částech hÅ™iÅ¡tÄ› najdeme více různých povrchů. Jako první bychom mÄ›li zjistit, jestli se nÄ›kde zhruba ve vzdálenosti 3 – 6 metrů nachází dostatečnÄ› velký mÄ›kký povrch, kam by Å¡lo házet kuličku vzduchem. Pokud se toto nepodaří, pak hledáme linie s minimem nerovností, kudy lze kuličku házet. I v tomto případÄ› je tÅ™eba najít ideální místo pro první kontakt kuličky se zemí. Tento moment je pro úspěšný hod nejdůležitÄ›jší.

  Cvrnkání

  Rozhoz máme za sebou a pÅ™ichází druhá fáze hry – cvrnkání. Pokud hrajete nÄ›kterou ze svých prvních her a máte neskutečnou radost z každé kuličky v důlku, asi vás to bude svádÄ›t začít tÄ›mi, které se nachází nejblíž. Zkuste pro tentokrát začít obrácenÄ› – tÄ›mi nejvzdálenÄ›jšími. Zpravidla nezasáhnete důlek, ale to nevadí. Pokud byste si takovou kuličku nechali nakonec, nebyli byste o nic pÅ™esnÄ›jší. Kulička, která zůstane venku, avÅ¡ak v okolí důlku, s velkou pravdÄ›podobností bude blokovat nÄ›kterou ze soupeÅ™ových kuliček. Pokud se tak stane, ponechte ji na místÄ› tak dlouho, jak jen je to možné. Hrajte jinými vzdálenými a snažte se blokovat co nejvíce soupeÅ™ových kuliček. Pokud jich zbývá venku jen nÄ›kolik a jednu už musíte odehrát, nehrajte s tÄ›mi, které blokují více kuliček najednou.

  Když začnete se vzdálenÄ›jšími kuličkami, můžete získat výhodu i v případÄ›, že nebudou soupeÅ™i nijak pÅ™ekážet. Své kuličky, které jste dostali do blízkosti důlku, můžete zkusit trefovat tÄ›mi vzdálenÄ›jšími tak, aby spadly dovnitÅ™ 2 najednou.

  Odcvrnkávání

  Může se stát, že se dostanete do situace, kdy má soupeÅ™ poslední kuličku tak blízko důlku, že nemůže minout a vám zbývají 2 nebo více. V tom případÄ› se pokuste svou kuličkou odcvrnknout tu jeho. V ideálním případÄ› tak, aby vaÅ¡e kulička Å¡la do důlku a soupeÅ™ova hodnÄ› daleko. Kdo nÄ›kdy hrál karambol, snadno pochopí, jak to myslím. Pokud postavení kuliček neumožňuje, aby vaÅ¡e spadla do důlku, miÅ™te na těžiÅ¡tÄ› soupeÅ™ovy kuličky. Tím docílíte toho, že vaÅ¡e zůstane téměř na místÄ› a té soupeÅ™ovÄ› pÅ™edá veÅ¡kerou energii, čímž jí poÅ¡le hodnÄ› daleko. ÄŒasto je lepší stÅ™ednÄ› silná rána do těžiÅ¡tÄ› než nejsilnÄ›jší možná do jiné části. Tato technika ne vždy vyjde (ani Å¡pičkoví hráči nedosahují vyšší než 50% úspěšnosti), ale ve chvíli, kdy je jisté, že byste jinak prohráli, by bylo Å¡koda to nezkusit.

  Blokování

  Už jsem psal o blokování kuliček v průbÄ›hu hry. Pokud dojde k situaci, kdy by bylo vhodné odcvrnkávat, ale vaÅ¡e kuličky se nacházejí od soupeÅ™ovy tak daleko, že Å¡ance jejího zasažení je minimální, máte další možnost. Svou kuličku zahrajte tÄ›snÄ› pÅ™ed důlek tak, aby blokovala soupeÅ™ovu. Může se stát, že ji trefí do důlku a vy dalším cvrnkem můžete ukončit hru (máte-li venku jen 2 a soupeÅ™ 1).

  Comments are closed.

  -->