• Sobota, Leden 15th, 2011

Tento článek by pro vás mohl být v přínosný v případě, že:

1. Chcete porozumět systému práce ve výkonném výboru.

2. Jste ve vedení některého z klubů a chcete při vynaložení stejného úsilí dosahovat lepších manažerských výsledků.

3. Podílíte se na řízení čehokoliv jiného, třeba firmy. Budu se soustředit hlavně na osvětlení principu vedení našeho svazu, nicméně tyto postupy se dají úplně stejně použít, pokud článek čtete kvůli bodům 2 nebo 3.

Hledání řešení

Hledáme-li řešení např. při schvalování nějakého návrhu, který není zcela banální a nabízí se vícero možností, měli bychom projít následujícími fázemi:

1. Definování cíle – jak by měl vypadat výsledek? Někdy si snadno odpovíme sami, jindy se názory mohou různit a je třeba provést průzkum.

2. Hodíme na stůl všechna možná řešení. Je jedno, jestli se nám líbí nebo ne. V této fázi je třeba mít co nejvíce možností, z nichž lze vybírat. Bude se nám to hodit obzvláště v situaci, kdy se z nějakého důvodu ukáže, že řešení, kterému jsme dávali největší šanci, nelze použít.

3. Poté analyzujeme možnost, která nám přijde jako nejlepší. Drtivá většina návrhů, které dostávám, fungují tak, že řeší jeden konkrétní problém a zároveň nějaký nový problém (často i více) způsobují. Proto je třeba vzít v potaz všechny možné důsledky a přemýšlet nad detaily. V této fázi někdy můžete pracovat s velkým množstvím dílčích možností.

4. Někdy se podaří, že hned první možnost je perfektní a může být použita (schválena výkonným výborem). Pokud tomu tak není, je třeba aplikovat bod 3 na další možnosti a na základě faktů vybrat tu nejlepší.

5. V posledním kroku se vybrané řešení maximálně možně zjednoduší. V bodě 3 jsme zašli do nejmenší možných detailů, které teď zobecníme. Z mnohostránkové diskuse nám vzejde třeba jediná věta do pravidel. Ta díky předchozí analýze bude řešit daný problém výrazně lépe, než kdybychom se od začátku bez přemýšlení snažili o jednoduché formulace.

Nejčastější manažerské chyby aneb čemu se vyhnout

1. Rozhodování se na základě pocitů namísto faktů. Je všeobecně známo, že lidé se většinou rozhodují na základě pocitů a přitom si myslí, že se rozhodují na základě faktů. Činíte-li manažerské rozhodnutí, nastává ta správná chvíle, abyste zapli mozek a emocionální potenciál šetřili na jiné činnosti. Pokud se při rozhodování nedokážete oprostit od emocí, budou vaše rozhodnutí velmi průměrná.

2. Neschopnost vybírat ze špatných řešení. Někdy prostě máte na výběr jen nedokonalá, špatná a ještě horší řešení. Mnohokrát jsem zažil toto – jako první se probírá nejjednodušší řešení. Ukáže se, že je úplně špatné, a tak přichází na řadu další možnosti. Jsou sice lepší, ale žádná není dokonalá. Proto se postupně zavrhují a diskutující idealisticky očekávají, že přijde nějaké dokonalé řešení. Nepřijde. Manažeři začínají být unavení a přestávají se v možnostech orientovat. Situaci psychicky nezvládnou a rozhodnou se pro tu první, nejhorší variantu – protože je jednoduchá a nejsou ochotni si dát tu práci, aby dále pracovali s lepšími, ale složitějšími možnostmi.

Závěrem

Ačkoliv se to může zdát samozřejmé až banální, stále častěji kolem sebe vidím, že pro mnohé jsou tyto věci španělskou vesnicí. Pokud tyto principy uplatníte v praxi, máte tak reálnou šanci, že vaše rozhodnutí budou výrazně efektivnější, než činí ostatní.

Kategorie: Výkonný výbor

Comments are closed.

-->