Archive for the Category ◊ Marketing ◊

• Úterý, Duben 05th, 2011

Dost možná že ano. PÅ™itom stačí relativnÄ› málo – zhruba tolik úsilí, kolik stálo jejich vytvoÅ™ení – a mohou vám začít prokazovat medvÄ›dí službu. Co vÅ¡e vám mohou klubové stránky pÅ™inést a jak toho docílit? Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Neděle, Únor 14th, 2010

V roce 1999, kdy jsme zakládali ÄŒeský kuličkový svaz, nás ani ve snu nenapadlo, že by nÄ›co podobného mohlo existovat v zahraničí. Když jsme v roce 2002 naÅ¡li na internetu stránky nÄ›kterých nÄ›meckých klubů, byl to pro nás malý zázrak. Od té doby se nám daří rok co rok pozvat alespoň nÄ›kolik zahraničních účastníků na náš mezinárodní turnaj. Jaké jsou vÅ¡ak vyhlídky do budoucna?

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Středa, Leden 16th, 2008

Minulý rok se osvÄ›dčilo pro­pagovat kuličky pomocí internetu. Proto jsem začátkem prosince začal pracovat na novém projektu, který by naÅ¡emu sportu mÄ›l dodat další reklamní potenciál. V tÄ›chto dnech pÅ™echází do stavu testování a naleznete ho na adrese www.imbecil.cz. PraÅ¡tÄ›né, že?

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Úterý, Duben 10th, 2007

PÅ™ed turnajem i po turnaji o nás vyÅ¡lo pár článků na internetu, byly zmínky novinách, rádiích, TV… To, nač se dá odkazovat, tj. články na internetu, najdete v tomto příspÄ›vku.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Napište komentář
• Čtvrtek, Březen 22nd, 2007

První turnaj se rychle blíží a přípravy jedou na plné obrátky. DennÄ› se na netu zobrazí kolem 3 milionů naÅ¡ich reklam, povÄ›tÅ¡inou textových odkazů. Podle Google Analytics se denní návÅ¡tÄ›vnost svazových stránek pohybuje okolo 300 lidí dennÄ›. A k tomu vÅ¡emu se pÅ™idává offline reklama formou plakátů.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Sobota, Březen 10th, 2007

PÅ™esnÄ› za 4 týdny probÄ›hne první turnaj. Bylo udÄ›láno hodnÄ› práce, abychom mohli realizovat rozsáhlé reklamní kampanÄ› a dát tak o sobÄ› vÄ›dÄ›t. V tomto článku pÅ™iblížím tuto aktivitu a další přípravy na začátek sezóny.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Čtvrtek, Únor 08th, 2007

Tak máme nové www stránky. Pokud dobře počítám, je to čtvrtá verze svazových stránek. Pojďme se podívat, co přináší nového.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Sobota, Leden 06th, 2007

V minulých dnech jsem dal dohromady další projekt, který by mÄ›l pÅ™inést reklamní potenciál pro kampanÄ› naÅ¡eho svazu. Protože na internetu platí, že obsah je král a pÅ™itom já sám mohu toho obsahu vytvoÅ™it jen limitované množství (limit=24 hodin dennÄ›), hledal jsem Å™eÅ¡ení, jak to udÄ›lat aby to . A naÅ¡el…

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Neděle, Listopad 26th, 2006

Po krátké odmlce je možno pÅ™es stránky ÄŒeského kuličkového svazu nakoupit kuličky. VÅ¡e probíhá formou partnerské spolupráce (tzv. affiliate program) s externím eshopem. Díky této spolupráci lze nyní vybírat z mnohem vÄ›tšího počtu druhů kuliček.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Čtvrtek, Listopad 16th, 2006

PÅ™ed chvílí jsem rozeslal na známé emailové adresy hráčů krátkou anketu, obsahující 4 otázky týkající se kuliček. Budu rád, pokud mi na to poÅ¡lou odpovÄ›di i Ti, jejichž adresy buď nemám nebo již nefungují. Pomůže nám to pro ujasnÄ›ní cílů – na čem zapracovat.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty