Author Archive

• Sobota, Duben 19th, 2014

Chystáte se pořádat turnaj? Pak byste si mÄ›li zodpovÄ›dÄ›t tÄ›chto 18 otázek, které vám pomohou ujasnit si ty nejdůležitÄ›jší vÄ›ci.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Tipy pro poÅ™adatele  | Komentáře vypnuty
• Neděle, Leden 27th, 2013

A my byli pÅ™i tom. Již nÄ›kolik let se snažíme ovlivňovat mezinárodní scénu tak, aby se kromÄ› národních pravidel, které se liší stát od státu, v zahraničí používala i pravidla mezinárodní (tj. ta, která známe z Äeských turnajů). Založení svÄ›tové kuličkové federace by k tomuto mÄ›lo pÅ™ispÄ›t.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Turnaje  | Komentáře vypnuty
• Sobota, Červen 09th, 2012

Dnes jsem mÄ›l možnost zúčastnit se slavnostního otevÅ™ení kuličkového parku v LodÄ›nici. Pro lepší pÅ™edstavu, co zde vzniklo, jsem pořídil nÄ›kolik fotografií.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Zbytek  | Komentáře vypnuty
• Úterý, Duben 05th, 2011

Dost možná že ano. PÅ™itom stačí relativnÄ› málo – zhruba tolik úsilí, kolik stálo jejich vytvoÅ™ení – a mohou vám začít prokazovat medvÄ›dí službu. Co vÅ¡e vám mohou klubové stránky pÅ™inést a jak toho docílit? Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Sobota, Leden 15th, 2011

Tento článek by pro vás mohl být v přínosný v případÄ›, že:

1. Chcete porozumět systému práce ve výkonném výboru.

2. Jste ve vedení nÄ›kterého z klubů a chcete pÅ™i vynaložení stejného úsilí dosahovat lepších manažerských výsledků.

3. Podílíte se na řízení čehokoliv jiného, třeba firmy.
Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Neděle, Únor 14th, 2010

V roce 1999, kdy jsme zakládali ÄŒeský kuličkový svaz, nás ani ve snu nenapadlo, že by nÄ›co podobného mohlo existovat v zahraničí. Když jsme v roce 2002 naÅ¡li na internetu stránky nÄ›kterých nÄ›meckých klubů, byl to pro nás malý zázrak. Od té doby se nám daří rok co rok pozvat alespoň nÄ›kolik zahraničních účastníků na náš mezinárodní turnaj. Jaké jsou vÅ¡ak vyhlídky do budoucna?

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Březen 02nd, 2009

V jednom z pÅ™edchozích článků jsem nastínil základní herní taktiky. Kuličky vÅ¡ak nejsou pouze o herní taktice, velkou roli zde hraje psychologie. Proto se v tentokrát podíváme na trochu pokročilejší herní přístup – na psychologické taktiky.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Tipy pro hráče  | Komentáře vypnuty
• Pátek, Únor 27th, 2009

PÅ™i své cestÄ› do jsem mÄ›l cestu pÅ™es Nizozemí, kde jsem byl navÅ¡tívit svou kamarádku. Protože jsem mÄ›l jeÅ¡tÄ› další zastávku v EvropÄ›, místo letadla pÅ™iÅ¡lo na poÅ™ad dne auto. A tak jsem mÄ›l dobrou možnost prohlédnout mnoho míst a mezi nimi i jedno, mezi kuličkářemi v ÄŒR sice ne příliÅ¡ známé, pÅ™esto pro náš sport velmi zajímavé – Noordeloos. MÄ›stečko, kde se každoročnÄ› koná mistrovství Nizozemí v kuličkách.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Zbytek  | Komentáře vypnuty
• Úterý, Prosinec 16th, 2008

Jak vypadá ideální taktika, která vám umožní neprohrát jediný zápas? Zcela – vÅ¡echny kuličky hoďte hned pÅ™i rozhozu do důlku. Pokud máte pocit (a ten bude zcela jistÄ› oprávnÄ›ný), že na poli taktiky budete potÅ™ebovat nÄ›co jiného, čtÄ›te dál. PříspÄ›vek je určen zejména začínajícím hráčům a provede vás základními taktickými možnostmi v kuličkách.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Tipy pro hráče  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Prosinec 01st, 2008

V sobotu 14. 12. 2008 probÄ›hne další zasedání výkonného výboru, které bude mít na svém programu mnoho bodů. NÄ›které z nich mohou být pro hráčskou veÅ™ejnost dosti důležité, proto zde opÄ›t pÅ™edkládám pÅ™ehled návrhů tak, jak jsem ho zaslal členům výkonného výboru.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty