Archive for the Category ◊ Výkonný výbor ◊

• Sobota, Leden 15th, 2011

Tento článek by pro vás mohl být v přínosný v případÄ›, že:

1. Chcete porozumět systému práce ve výkonném výboru.

2. Jste ve vedení nÄ›kterého z klubů a chcete pÅ™i vynaložení stejného úsilí dosahovat lepších manažerských výsledků.

3. Podílíte se na řízení čehokoliv jiného, třeba firmy.
Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Prosinec 01st, 2008

V sobotu 14. 12. 2008 probÄ›hne další zasedání výkonného výboru, které bude mít na svém programu mnoho bodů. NÄ›které z nich mohou být pro hráčskou veÅ™ejnost dosti důležité, proto zde opÄ›t pÅ™edkládám pÅ™ehled návrhů tak, jak jsem ho zaslal členům výkonného výboru.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Středa, Červenec 16th, 2008

V poslední dobÄ› jsem sepsal další várku návrhů pro výkonný výbor. OpÄ›t je zde zveÅ™ejňuji a budu rád za případné podnÄ›ty.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Prosinec 31st, 2007

V Å™Ã­jnu probÄ›hl první průzkum mezi hráči. Ukázal v obecné rovinÄ›, jaké vlastnosti očekávají od nového způsobu bodování národního žebříčku (NŽ). NáslednÄ› byly vypracovány 2 koncepty, jednodušší a složitÄ›jší. Podle toho, co jste mi na tyto návrhy říklali, má mírnÄ› vÄ›tší podporu jednodušší varianta. Ve výkonném výboru pak má podporu výraznou. Proto zde pÅ™edkládám již konkrétní návrhy bodování, které se snaží být maximálnÄ› jednoduché a pÅ™itom mít vÅ¡echny vlastnosti, které jste si přáli v prvním průzkumu.

Pokračování >>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Listopad 12th, 2007

V sobotu 10. listopadu 2007 probÄ›hlo zasedání výkonného výboru, poprvé v 5-ti lidech. HovoÅ™ilo se hlavnÄ› o novém bodování národního žebříčku a také byla učinÄ›na nÄ›která dílčí rozhodnutí.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Listopad 05th, 2007

Na Turnaji mistrů probÄ›hla Valná hromada, která schválila návrh na rozšíření výkonného výboru ze současných 3 lidí na 5. V tomto složení se poprvé sejdeme v sobotu 10. 11. 2007, abychom se vÄ›novali mnoha nápadům, které hráči v poslední dobÄ› navrhli. Byl bych rád, aby si vÅ¡ichni mohli udÄ›lat nejen obrázek o tom, jakým způsobem výkonný výbor pracuje, ale hlavnÄ› reagovat případnými dalšími nápady. Proto zde naleznete informace týkající se tÄ›chto návrhů.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Sobota, Březen 31st, 2007

Včera proběhlo poslední jednání výkonného výboru před zahájením nové sezóny. Co přineslo?

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Napište komentář
• Sobota, Listopad 25th, 2006

V pátek 24. listopadu jsme se seÅ¡li na výkonném výboru. 5 hodinové zasedání se neslo ve velice příjemném a kreativním duchu. Co pÅ™ineslo?

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Čtvrtek, Listopad 16th, 2006

Již nÄ›jakou dobu bývají hlavní soutěže pÅ™ibližnÄ› ve stejných termínech. Dříve po tom dost lidí volalo, aby termíny kuličkových turnajů byly stabilní, takže pÅ™i návrhu termínovky na rok 2007 vycházím z tÄ›ch starých. V dalším kroku procházím každé datum a hledám kolize s akcemi typu finále mistrovství svÄ›ta v hokeji a jinými. V případÄ› takových kolizí se snažím data upravit tak, aby mezi turnaji byly alespoň 2 týdny. Nakonec je tÅ™eba data zkonzultovat s potenciálními poÅ™adateli (aby termín vyhovoval poÅ™adateli je taky docela podstatné, bez nich to není ono…). Turnaje v termínech, o které žádný poÅ™adatel nebude mít zájem, pak organizuje přímo vedení svazu.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty