• Neděle, Leden 27th, 2013

A my byli pÅ™i tom. Již nÄ›kolik let se snažíme ovlivňovat mezinárodní scénu tak, aby se kromÄ› národních pravidel, které se liší stát od státu, v zahraničí používala i pravidla mezinárodní (tj. ta, která známe z Äeských turnajů). Založení svÄ›tové kuličkové federace by k tomuto mÄ›lo pÅ™ispÄ›t.

PÅ™ed časem jsme zaregistrovali doménu WorldMarblesFe­deration.com. PÅ™edstavili jsme zde ideu založení svÄ›tové federace, pravidla, pozvánku na mistrovství svÄ›ta a další mezinárodní turnaje. Stránka má nejen anglickou verzi, ale je pÅ™eložena i do dalších významných svÄ›tových jazyků. VÅ¡echny jazykové verze byly naoptimalizovány pro vyhledavače tak, aby byly nalezitelné na klíčové slova, které zadávají lidé hledající pravidla kuliček či chtÄ›jí zjistit, zda existují nÄ›jaké kuličkové turnaje. Díky tomu již nÄ›kolikátým rokem na stránky chodí nÄ›kolik stovek návÅ¡tÄ›vníků mÄ›síc co mÄ›síc.

Za tuto dobu nás kontaktovaly řádovÄ› desítky lidí, od vážných zájemců až po drobné dotazy ohlednÄ› kuliček. Touto cestou jsme propagovali vizi jednotných mezinárodních pravidel a na minulé mistrovství svÄ›ta jsme mÄ›li pÅ™islíbenu účast z Chorvatska, Panamy, Izraele a zvažovali ji hráči z Beninu. Bohužel nakonec vÅ¡ichni z různých důvodů účast nakonec odÅ™ekli, nicménÄ› pro ty z nás, kteří na vlastní oči vidí z mezinárodní scény jen chabÄ› obsazené mistrovství svÄ›ta, může tato informace trochu lépe demonstrovat skutečnou situaci a fakt, že se nÄ›co dÄ›je. A aby jen nekapalo, ale začalo jednoho dne konečnÄ› pořádnÄ› prÅ¡et, stáli jsme u založení mezinárodní kuličkové federace.

Fakt, že v ÄŒR pořádáme mistrovství svÄ›ta, byl častý důvod, proč nás lidé kontaktovali a brali naÅ¡e pravidla alespoň trochu vážnÄ›. Založení svÄ›tové federace by mÄ›lo tento efekt jeÅ¡tÄ› posílit. Cílem je vÅ¡ak mnohem více – aby kuličky i na mezinárodní úrovni fungovaly jako každý seriózní sport. Ve chvíli, kdy bude více aktivních států a budeme mít mistrovství svÄ›ta, které se bude pořádat v různých zemích, tu budeme mít mezínárodní organizaci, která se bude starat o pÅ™idÄ›lování poÅ™adatelství (stejnÄ› jako tÅ™eba ÄŒeský kuličkový svaz koordinuje pořádání MÄŒR a dalších hlavních turnajů) a Å™eÅ¡it různé „provozní“ záležitosti.

Vlastní založení této organizace bylo o nÄ›co náročnÄ›jší, než jsme čekali. Po 2,5 letech od prvního pokusu ji zaregistrovat se nakonec vÅ¡e podaÅ™ilo dotáhnout do konce a začátkem ledna se tak mohla konat ustavující valná hromada. Do doby, než kuličky budou jako sport fungovat ve vÄ›tším počtu států, bylo zvoleno ryze české vedení ve složení: Moje maličkost – prezident Daniel Beseda – tajemník Pavel Zoufalý – člen VV Martin Adamec – člen VV LeoÅ¡ Kofroň – člen VV

PÅ™ejme si tedy, aÅ¥ založení této organizace naplní vÅ¡echna očekávání a pokud k tomu chcete sami alespoň malinko pÅ™ispÄ›t, můžete to udÄ›lat tak, že dáte svým zahraničním přátelům/k­olegům/znám­Ã½m adresu stránek svÄ›tové federace – WorldMarblesFe­deration.com.

Kategorie: Turnaje

Comments are closed.

-->