• Úterý, Duben 05th, 2011

Dost možná že ano. PÅ™itom stačí relativnÄ› málo – zhruba tolik úsilí, kolik stálo jejich vytvoÅ™ení – a mohou vám začít prokazovat medvÄ›dí službu. Co vÅ¡e vám mohou klubové stránky pÅ™inést a jak toho docílit?

Proč vůbec vytvářet klubové stránky?

 • ÄŒlenové klubu se pochopitelnÄ› rádi pochlubí svými úspÄ›chy a internetové stránky patří mezi možnosti, jak tak učinit.
 • Můžete oslovit nové hráče. Získáte posily do svého teamu nebo zvýšíte návÅ¡tÄ›vnost svého turnaje (v ideálním případÄ› obojí).

Zde vÅ¡ak pÅ™ichází zásadní otázka – prohlédne si vůbec nÄ›kdo, krom vás samotných, tyto stránky?

Cesta ke zvýšení návštěvnosti stránek

Pokud jste doposud neudÄ›lali nic pro zajiÅ¡tÄ›ní návÅ¡tÄ›vnosti, odpověď na pÅ™edchozí otázku bude s 99,9% pravdÄ›podobností znít ne. Proto si v nÄ›kolika jednoduchých krocích ukážeme, jak pÅ™ivést návÅ¡tÄ›vníky na váš web.

Způsob zvyÅ¡ování návÅ¡tÄ›vnosti, o kterém budu hovoÅ™it, se nazývá optimalizace pro vyhledávače (často se také setkáte se zkratkou SEO z anglického search engine optimization). Cílem optimalizace bude, aby se klubové stránky objevily na 1. stránce seznamu či google ve chvíli, kdy nÄ›kdo hledá napÅ™. nÄ›jakou akci v naÅ¡em mÄ›stÄ›.

Kouzlo SEO spočívá v tom, že práci udÄ›láte jednou a posléze stačí jen občasná aktivita, aby vám na stránky chodili noví lidé den co den, mÄ›síc co mÄ›síc. Příjemným vedlejším efektem bude i to, že v rámci optimalizace stránek budete podnikat kroky, díky nimž k vám budou chodit návÅ¡tÄ›vníci i z stránek (a nejen z vyhledavačů). PusÅ¥me se tedy do toho krok za krokem.

3. základní kroky při optimalizaci stránek (SEO)

 • Analýza klíčových slov
 • On-page optimalizace
 • Off-page optimalizace

…pod tÄ›mito složitÄ› znÄ›jícími pojmy se skrývá nÄ›kolik naprosto banálních úkolů.

Analýza klíčových slov

OK, chceme být na 1. stránce google a seznamu na nějaká klíčová slova. Ale na jaká a proč? Musíme najít taková, která zadávají lidé hledající něco, co my nabízíme. Chceme tedy oslovit ty, kteří hledají nějakou volnočasovou aktivitu a hledají ji ve městě, kde působíme.

Vhodná mohou být tedy napÅ™. tato slovní spojení – sport, volný čas, zábava, akce, kam v – ve spojení s názvem mÄ›sta (napÅ™. sport Rakovník či akce Vsetín). V menších a stÅ™ednÄ› velkých mÄ›stech máte reálnou Å¡anci umístit se dobÅ™e i na samotný název vaÅ¡eho mÄ›sta, což je také pomÄ›rnÄ› dobÅ™e cílená reklama s dobrým potenciálem návÅ¡tÄ›vnosti.

On-page optimalizace

On-page optimalizace zjednoduÅ¡enÄ› znamená to, že v určitých místech stránky by se mÄ›la vyskytovat klíčová slova, na která cílíme. VÄ›tÅ¡ina klubů používá pro vytvoÅ™ení stránek nÄ›jaký redakční systém jako napÅ™. webnode.cz – v tomto případÄ› se snažte dodržet následující zásady:

 • Klíčová slova by se mÄ›la vyskytovat v názvu stránky.
 • Klíčová slova umístÄ›te pokud možno do nÄ›kterého z nadpisů.
 • Klíčová slova by se mÄ›la vyskytovat v textu stránky (ale nepÅ™ehánÄ›jte to, jinak to bude mít negativní efekt, 1× – 3× stačí).
 • Pokud je to možné, používejte klíčová slova v textech odkazů.

Pokud jste si stránky sami vytvoÅ™ili v HTML, snažte se umístit klíčová slova do tagů title, description, H1, H2, H3…, do běžného textu stránky a v textech odkazů.

Off-page optimalizace

Máme za sebou on-page optimalizaci, která je nutným základem, nicménÄ› sama o sobÄ› nám nepomůže. Nyní vÅ¡e musíme dotáhnout do konce tzv. off-page optimalizací – budováním zpÄ›tných odkazů.

Vyhledávače vychází z pÅ™edpokladu, že čím více odkazů vede na danou stránku, tím je stránka kvalitnÄ›jší a proto ji zobrazují výše ve výsledcích vyhledávání. Berte to tak, že každý odkaz na vaÅ¡i stránku je nÄ›co jako 1 hlas pro ni. Proto potÅ™ebujeme získat co nejvíce tÄ›chto odkazů. A protože nám jde o návÅ¡tÄ›vnost, budeme se zároveň snažit odkazy budovat tak, aby k nám pomocí nich chodili návÅ¡tÄ›vníci.

Jaké tedy můžeme použít metody pro budování zpětných odkazů?

  Náš první odkaz bude hračka – na stránkách ÄŒKS se nalogujte do svého klubového účtu a pod odkazem Údaje o klubu vložte své stránky. Váš odkaz se bude zobrazovat v pÅ™ehledu klubů a v odkazech.
 • RozeÅ¡lete tiskovou zprávu o nÄ›kterém z vaÅ¡ich turnajů. Tiskovou zprávu si můžete nechat automaticky vygenerovat ve svém hráčském účtu. Nezapomeňte do ní nÄ›jakým způsobem zakomponovat adresu klubových stránek. VÄ›tÅ¡ina médií vychází i v elektronické podobÄ›, díky čemuž získáte nÄ›jaké odkazy. Existuje také dost webů, které umožňují zveÅ™ejňovat PR články.
 • PÅ™ed každým turnajem, který pořádáte, vložte propozice na své klubové stránky a poté akci pÅ™idejte i s odkazem na propozice na nÄ›který z portálů s pÅ™ehledem akcí typu kudyznudy.cz. Jejich seznam najdete v hráčském účtu.
 • Uspořádejte soutěž (tÅ™eba o pytlík kuliček nebo startovné zdarma). Soutěž může být koncipována tak, že kdo správnÄ› odpoví na otázku, jejíž odpověď najde na vaÅ¡ich stránkách, bude zaÅ™azen do slosování. Odkaz na vaÅ¡i stránku se soutěží pÅ™idejte na různé soutěžní servery a máte další zpÄ›tné odkazy. Seznam soutěžních serverů naleznete opÄ›t v hráčském účtu.
 • Domluvte se s obecním/mÄ›stským úřadem, aby zveÅ™ejnili odkaz na vaÅ¡e stránky na jejich webu. Obecní stránky mívají téměř vždy sekci pro odkazy na místní sportovní aktivity.
 • Pokud jste aktivním členem nÄ›jakého diskusního fóra, vložte odkaz na své stránky do svého podpisu. Ten se bude zobrazovat pod každou vaší zprávou.
 • UrčitÄ› pÅ™idejte odkaz do katalogu seznamu. Existuje i spousta jiných menších katalogů odkazů – jejich efekt je sice malý, ale každý odkaz je lepší než žádný odkaz.
 • VýmÄ›na odkazů s jinými weby – vy odkážete na nÄ› a oni na oplátku na vás.

Na co při budování odkazů dát pozor?

  Pokud to bude možné, snažte se v textu odkazu použít klíčové slovo. Pokud to nepůjde, nevadí, i odkaz ve tvaru hodnÄ› pomůže.
 • Je lepší mít 2 odkazy ze 2 různých webů, než 3 odkazy ze stejného webu.

Závěrem

Klíčová slova, použitá pro optimalizaci klubových stránek, by mÄ›la patÅ™it mezi relativnÄ› málo konkurenční. ÚmyslnÄ› jsem tedy čtenáře nezatěžoval nÄ›kterými podrobnostmi jako jsou napÅ™. nofollow tagy či pagerank, neboÅ¥ pÅ™edpokládám, že i bez hlubší znalosti problematiky lze dosáhnout vytyčeného cíle. Pokud byste chtÄ›li tuto oblast internetového marketingu prozkoumat detailnÄ›ji, hledejte v google na výraz SEO.

Kategorie: Marketing

Comments are closed.

-->