• Pondělí, Prosinec 01st, 2008

V sobotu 14. 12. 2008 probÄ›hne další zasedání výkonného výboru, které bude mít na svém programu mnoho bodů. NÄ›které z nich mohou být pro hráčskou veÅ™ejnost dosti důležité, proto zde opÄ›t pÅ™edkládám pÅ™ehled návrhů tak, jak jsem ho zaslal členům výkonného výboru.

Jakékoliv pÅ™ipomínky nebo návrhy na další body smÄ›rujte prosím na info (zavináč) kulicky.com nebo do diskusního fóra pokud chcete, aby se k vaÅ¡im námÄ›tům vyjádÅ™ili i jiní. Pokaždé, když za mnou nÄ›kdo pÅ™ijde s nÄ›jakým podnÄ›tem, který by mÄ›l být projednán na výkonném výboru, zapisuji si jej a pÅ™ed schůzí zapracovávám mezi ostatní návrhy. Pokud byste náhodou nÄ›kterou ze svých myÅ¡lenek v následujících materiálech nenaÅ¡li, pÅ™ipomeňte se mi, prosím.

Dokument s návrhy pro výkonný výbor

Comments are closed.

-->