• Pondělí, Prosinec 01st, 2008

Další kuličková sezóna je za námi, a tak si po roce dovolím opět krátké bilancování. Co přinesla nového a zajímavého?

Zatímco rok 2007 byl ve znamení výrazného navýšení členské základny, letoÅ¡ní sezóna pÅ™inesla velký nárůst počtu turnajů, schopných poÅ™adatelů a vyšší úroveň organizace činností v naÅ¡em sportu.

Jaro začlo spoustou turnajů pořádaných lidmi, kteří si k poÅ™adatelskému Å™emeslu pÅ™ičichli poprvé. OsvÄ›dčilo se dvojpoÅ™adatelství, kdy soutěž společnÄ› organizovali zkuÅ¡ení poÅ™adatelé se začínajícími. Když se dnes podíváme na hráče, kteří chodí na turnaje nejčastÄ›ji, téměř každý z nich by dokázal uspořádat vlastní turnaj.

Díky tÄ›mto lidem se letos uskutečnilo cca 60 turnajů. To je více než dvojnásobný nárůst oproti loňsku. Smekám nejen pÅ™ed poÅ™adateli, ale i pÅ™ed účastníky turnajů, které se konaly za extrémního počasí a pÅ™esto se dohrály do konce.

Účast na turnajích byla opticky podobná jako loni. Protože vÅ¡ak soutěží pÅ™ibylo, pÅ™i pÅ™ibližnÄ› stejné průmÄ›rné účasti na turnaj se celkový počet lidí v národním žebříčku vyÅ¡plhal na úctyhodných 297 (+ 105 juniorů, z nichž část vÅ¡ak figuruje v Å¾ebříčku dospÄ›lých, takže celkový počet účastníků za tento rok bude o nÄ›co nižší než 297 + 105).

Poprvé jsme si zahráli klubovou soutěž na body do žebříčku. VyzkouÅ¡eli si samostatné mistrovství juniorů a žen. Zažili jsme 6-denní soutěž (dobrý poÅ™adatel se pozná mj. podle toho, že dokáže organizovat vícedenní turnaj a pÅ™itom se stíhá i oženit :) ). A okusili turnaj dvojic.

Krom klasických povrchů se nÄ›kterým klubům podaÅ™ilo zajistit antukové hÅ™iÅ¡tÄ›, úmÄ›lý povrch či pískováním výraznÄ› zlepÅ¡it terén. Hráli jsme v lese, na námÄ›stí, na koupaliÅ¡tích či v centru hlavního mÄ›sta.

Po letech máme natolik spravedlivé bodování národního žebříčku, o kterém si troufám tvrdit, že mu jen těžko může konkurovat jakýkoliv jiný sport. Body získané na každém turnaji zohledňují počet účastníků i jejich výkonost. Na rozdíl od jiných sportů, kde zpravidla mají fixní počet hráčů ovlivňujících koeficient kvality turnaje, my tento počet máme dynamický – čím více lidí figuruje v Å¾ebříčku za posledních 12 mÄ›síců, tím více hráčů ovlivňuje koeficient turnaje. Náš systém bodování bude tedy fungovat za vÅ¡ech okolností – i kdybychom se ze dne na den stali národním sportem, bude to fungovat spravedlivÄ›.

Já osobnÄ› strávil vÄ›tÅ¡inu roku studiem programovacího jazyka c++ a následnou tvorbou programu právÄ› pro výpočet národního žebříčku. Toto mi zabralo vÄ›tÅ¡inu času a nemÄ›l jsem tolik prostoru pro angažování se ve výše pospsaných bodech. O to víc jsem rád, že team lidí, který se kuličkám vÄ›nuje, vÅ¡e zvládl tak jak zvládl. O to víc se těším na příští sezónu, kdy díky zjednoduÅ¡ení mnoha běžných činností budu mít více času na propagaci kuličkového sportu a pomoc tÄ›m, kteří o ni budou stát.

Přístí sezónu nebude tÅ™eba vytvářet novou stránku pro propozice každého turnaje. Nebude tÅ™eba nic takového ani vyÅ™izovat emailem. Naprogramoval jsem automatické pÅ™idávání turnajů na web, kdy poÅ™adatelé jednoduÅ¡e zadají potÅ™ebné informace do online formuláře a propozice se vytvoří včetnÄ› odkazů na úvodní stránce, termínovce a pÅ™ehledu nejbližších turnajů v pravé části obrazovky. PodobnÄ› jednoduÅ¡e půjde i zjistit, jestli nÄ›kdo neplánuje pořádat turnaj ve vámi zvoleném termínu (turnaj, který jeÅ¡tÄ› nebyl zveÅ™ejnÄ›n), zasílat výsledkové listiny či nahlaÅ¡ovat nové členy klubu.

Jednodušší bude i nákup pohárů. Kdo bude mít zájem, může si v Älenské sekci pro kluby a poÅ™adatele prohlédnout poháry, které se nakoupily do zásoby a objednat si je s pÅ™edáním přímo na nÄ›kterém z turnajů. Navíc se speciální slevou, kterou máme domluvenu pro náš svaz.

V příštím roce bych se s vámi rád pokusil o další co nejvÄ›tší nárůst členské základny. Začal jsem také pracovat na mezinárodním projektu – stránkách, které v různých jazycích budou vyzývat jednotlivé národy k organizování vlastních kuličkových turnajů, založení národního kuličkového svazu a následnému vzniku mezinárodní kuličkové federace. Tyto kroky by mÄ›ly pÅ™ispÄ›t k tomu, aby nás kuličkový sport bavil stále víc a víc a mÄ›li jsme o co bojovat.

Kategorie: Zbytek

Comments are closed.

-->