Author Archive

• Pondělí, Prosinec 01st, 2008

Další kuličková sezóna je za námi, a tak si po roce dovolím opět krátké bilancování. Co přinesla nového a zajímavého?

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Zbytek  | Komentáře vypnuty
• Středa, Červenec 16th, 2008

V poslední dobÄ› jsem sepsal další várku návrhů pro výkonný výbor. OpÄ›t je zde zveÅ™ejňuji a budu rád za případné podnÄ›ty.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Středa, Leden 16th, 2008

Minulý rok se osvÄ›dčilo pro­pagovat kuličky pomocí internetu. Proto jsem začátkem prosince začal pracovat na novém projektu, který by naÅ¡emu sportu mÄ›l dodat další reklamní potenciál. V tÄ›chto dnech pÅ™echází do stavu testování a naleznete ho na adrese www.imbecil.cz. PraÅ¡tÄ›né, že?

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Marketing  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Prosinec 31st, 2007

V Å™Ã­jnu probÄ›hl první průzkum mezi hráči. Ukázal v obecné rovinÄ›, jaké vlastnosti očekávají od nového způsobu bodování národního žebříčku (NŽ). NáslednÄ› byly vypracovány 2 koncepty, jednodušší a složitÄ›jší. Podle toho, co jste mi na tyto návrhy říklali, má mírnÄ› vÄ›tší podporu jednodušší varianta. Ve výkonném výboru pak má podporu výraznou. Proto zde pÅ™edkládám již konkrétní návrhy bodování, které se snaží být maximálnÄ› jednoduché a pÅ™itom mít vÅ¡echny vlastnosti, které jste si přáli v prvním průzkumu.

Pokračování >>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Prosinec 31st, 2007

Před rokem jsem psal o své vizi pro rok 2007. Ten nám skončí za několik hodin. Při této přiležitosti si dovolím krátké zhodnocení letošní kuličkářské sezóny.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Zbytek  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Listopad 12th, 2007

V sobotu 10. listopadu 2007 probÄ›hlo zasedání výkonného výboru, poprvé v 5-ti lidech. HovoÅ™ilo se hlavnÄ› o novém bodování národního žebříčku a také byla učinÄ›na nÄ›která dílčí rozhodnutí.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Listopad 05th, 2007

Na Turnaji mistrů probÄ›hla Valná hromada, která schválila návrh na rozšíření výkonného výboru ze současných 3 lidí na 5. V tomto složení se poprvé sejdeme v sobotu 10. 11. 2007, abychom se vÄ›novali mnoha nápadům, které hráči v poslední dobÄ› navrhli. Byl bych rád, aby si vÅ¡ichni mohli udÄ›lat nejen obrázek o tom, jakým způsobem výkonný výbor pracuje, ale hlavnÄ› reagovat případnými dalšími nápady. Proto zde naleznete informace týkající se tÄ›chto návrhů.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Výkonný výbor  | Komentáře vypnuty
• Pondělí, Říjen 22nd, 2007

Na posledním turnaji na StÅ™eleckém ostrovÄ› se mÄ› nÄ›kolik lidí ptalo, jak funguje herní systém tohoto turnaje. Pro ty, kteří se s pavoukem na 2 porážky jeÅ¡tÄ› nesetkali, se zde pokusím vysvÄ›tlit princip tohoto herního systému.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Tipy pro poÅ™adatele  | Napište komentář
• Úterý, Říjen 16th, 2007

V posledních dnech se na fóru objevilo nÄ›kolik příspÄ›vků od lidí, kteří hledají vhodné místo pro turnaj v kuličkách. Vzpomínám si, že v průbÄ›hu roku jsem zaslechl vícekrát podobný problém. Proto se pokusím v následujícím příspÄ›vku nabídnout pár tipů, které by pÅ™i hledání hÅ™iÅ¡tÄ› pro kuličky mohly pomoci.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Tipy pro poÅ™adatele  | Komentáře vypnuty
• Čtvrtek, Červen 14th, 2007

Kuličky jsou sice sport, který lze provozovat téměř vÅ¡ude, ale… Když si chci s nÄ›kým zahrát, kus pÄ›kné cesty mezi paneláky nebo u lesa vždycky najdu. Chci-li uspořádat turnaj a tudíž je tÅ™eba více hÅ™iÅ¡Å¥ vedle sebe, tak už to bývá oříšek. V nÄ›kterých mÄ›stech (napÅ™. Neratovice) je téměř nadlidský úkol nalézt místo, kde lze hrát, v Kralupech je jedno jediné a musí se lézt za ním do kopce a tÅ™eba v Rakovníku musel Mirek pÅ™ed posledním Masterem Å™eÅ¡it dilema, jestli divácky atraktivní místo nebo lepší povrch. Takže se snažím najít Å™eÅ¡ení a nÄ›jaké nápady pÅ™ináším v tomto příspÄ›vku.

Celý článek…</texy>

Kuličky weblog > Kategorie Tipy pro poÅ™adatele  | Komentáře vypnuty