• Neděle, Prosinec 24th, 2006

PrávÄ› jsem rozeslal Vánoční přáníčka tÄ›m, na které mám (funkční) email. Pro ty, kterým jsem nemohl popřát osobnÄ›, činím alespoň touto cestou – doufám, že se Vám bude vÅ¡echno daÅ™it nejen tÄ›chto pár svátečních dnů, každopádnÄ› si je užijte naplno! A abyste se mÄ›li na co těšit, prozradím nÄ›co málo z toho, co bylo udÄ›láno v průbÄ›hu tohoto mÄ›síce pro rozvoj naÅ¡eho sportu.

Od začátku mÄ›síce jsem pracoval na dvou projektech, které nám pomohou propagovat svazové stránky od počátku nové sezóny. Možná i toto je jeden z důvodů, proč mÄ› právÄ› internetový marketing tak neskutečnÄ› baví – TEÄŽ pracuju na reklamní kampani, která by mÄ›la začít nÄ›kdy v bÅ™eznu. Dokážete si pÅ™edstavit, že bych teď začal rozesílat tiskové zprávy o tom, že na jaÅ™e budou turnaje? Těžko… Na internetu ale lze s Äasem pracovat mnohem efektivnÄ›ji.

Ale zpÄ›t k tomu, co jsem vytvoÅ™il (respektive pÅ™etvoÅ™il – jedna ze stránek již existovala, ale dlouho nebyla udržována a byla téměř nefunkční). První web, který jsem dal dohromady, se týká hry Sudoku. Když jsem se rozhlédl po českém internetu, naÅ¡el jsem různé stránky na toto téma. VÄ›tÅ¡ina obsahovala jeden script a buď Vám jeho možnosti vyhovovaly nebo ne. Dal jsem si tedy trochu práce a dal dohromady trochu více free scriptů. Co Å¡lo, pÅ™eložil jsem do čeÅ¡tiny. Lze tak hrát ve více variantách, v různých obtížnostech, s různým způsobem ovládání. Věřím, že se stránka uživatelům bude líbit. Druhou stránkou jsou pak pÅ™edÄ›lané online hry. ProstÄ› hry – a když budete chodit hrát sem, podpoříte tím i reklamní kampaň na naÅ¡e turnaje.

Možná si říkáte, co mají tyto stránky společného s budoucí reklamní kampaní… Reklama na tÄ›chto webech je zprostÅ™edkovávána tzv. výmÄ›nnými systémy. Existují sítÄ› stovek až tísíců různých stránek, které si vyměňují reklamu. Za každou cizí reklamu, zobrazenou na tÄ›chto stránkách, získáváme kredity. Za tyto kredity si pak (kdykoliv v budoucnu) můžeme nechat na oplátku zobrazovat reklamu na ostatních členských serverech. ToÅ¥ princip.

Další vÄ›cí, na které jsem pracoval, bylo budování zpÄ›tných odkazů. Jednak pro www.kulicky.com, pak také pro tento weblog, ale zejména pro 2 výše zmínÄ›né stránky. ZpÄ›tné odkazy jsou důležité nejen proto, že pÅ™es nÄ› chodí návÅ¡tÄ›vníci, ale pokud dodržíte pár jednoduchých zásad, polepšíte si ve vyhledávačích (google, seznam atd.). V naÅ¡em případÄ› se nejedná o mnoho lidí, ale pÅ™esto jde o velice cílenou návÅ¡tÄ›vnost. Z analýzy log souborů jasnÄ› vyplývá, že nás každý rok navÅ¡tívi nÄ›kolik desítek lidí, kteří si (byÅ¥ jen amatérsky) kuličky chtÄ›jí zahrát.

Mezitím jsem si stihl na stará kolena koupit auto, abych na turnaje nemusel jezdit na skutru Mohu tak poÅ™adatelům klidnÄ› pÅ™ivézt tÅ™eba své úžasné koÅ¡tÄ›, které sice uz neni úplnÄ› nové, ale pÅ™esto skvÄ›le mete. Protože Å™idičák jsem udÄ›lal pÅ™ed 8 lety a od té dobÄ› za volantem nesedÄ›l, tak se s tím zatím učím jezdit. KromÄ› jízdy bez zapnutých svÄ›tel ve 2 hodiny v noci, asi 2 neúspěšných rozjezdů na neutral či úspěšného zablokování 2 tramají najednou a zároveň jednoho jízdního pruhu v protismÄ›ru na Evropské (kdybyste se o to snažili, nepovede se Vám to) jsem žádné průs*** neudÄ›lal, a tak se snad ve zdraví dožiju okamžiku, kdy s tím opravdu budu moct cestovat na turnaje.

Mezitím odvedl skvÄ›lou práci Vít Dlouhý, človÄ›k patřící mezi Å¡pičku českých webdesignerů, kter­Ã½ již z 99 % dodÄ›lal Å¡ablonu nové verze svazových stránek. PÅ™esnÄ› podle mého očekávání splňuje vÅ¡echny pÅ™edpoklady pro to, aby výsledkem návÅ¡tÄ›v naÅ¡eho webu byli v konečném důsledku příchozí hráči. Počítám, že tak do mÄ›síce by tento design mÄ›l nahradit ten původní (je tam mnoho nových sekcí, které jeÅ¡tÄ› musím naplnit obsahem, takže to chvíli potrvá).

S kolegy z výkonného výboru jsme po mailu doÅ™eÅ¡ili nÄ›které otázky ohlednÄ› organizace turnajů. V lednu nás pak čeká další pokus o povolení vybudování stálého kuličkového hÅ™iÅ¡tÄ›, kde by mohla hrát veÅ™ejnost nejen pÅ™i turnajích. A protože teď nemá smysl posílat tiskové zprávy ani vylepovat letáčky apod., bude velké % úsilí zaměřeno opÄ›t na internet, kde čas naopak hraje pro nás.

Kategorie: Zbytek

Comments are closed.

-->