• Čtvrtek, Únor 08th, 2007

Tak máme nové www stránky. Pokud dobře počítám, je to čtvrtá verze svazových stránek. Pojďme se podívat, co přináší nového.

Na první pohled je patrný rozdíl oproti pÅ™edchozí verzi – nové stránky jsou hodnÄ› zaměřeny na oslovení nových zájemců. Již v listopadu jsem na Tenerife sepisoval požadavky, které by prezentace mÄ›la splňovat. Navymýšlel jsem si toho dost a mé výmysly dokázal skvÄ›le zrealizovat Vít Dlouhý z firmy www.nuvio.cz, který vytvoÅ™il Å¡ablonu stránek. Krátce po novém roce jsem stránky začal naplňovat obsahem a zvládl i trochu programování v PHP.

Na vÅ¡ech stránkách najdete v horní části upoutávku pro novÄ› příchozí (Jste zde poprvé?). Ty čtyÅ™i řádky jsem psal snad hodinu, vážil každé slovo a teď s napÄ›tím čekám, co ukáží statistiky. Pokud se to povedlo dle mých pÅ™edstav, mÄ›lo by co nejvÄ›tší % novÄ› příchozích na tento odkaz kliknout. Pokud tak učiní, zobrazí se jim slideshow.

Slideshow – úmyslnÄ› na tomto místÄ› není nic o pravidlech, termínech turnajů ani nic podobného – žádná fakta. ÄŒlovÄ›k se rozhoduje na základÄ› emocí nejen pÅ™i nákupu výrobku či služby – podobná psychologie platí, i když nejde o peníze. Proto tam je to, co vidíte. Podobnou strategii jsem již aplikoval v komerční sféře a fungovalo to neuvěřitelnÄ›. Slideshow podtrhuje pár důležitých vÄ›cí, kvůli kterým by mohlo stát za to navÅ¡tívit turnaj. SamozÅ™ejmÄ› nikdo z nás nestojí o zmanipulované davy hráčů, kteří pÅ™ijdou a budou zklamáni, že si turnaj pÅ™edstavovali úplnÄ› jinak. Proto ty hesla, které slideshow zobrazuje, nejsou vycucané z prstu, ale jsou na základÄ› průzkumu, který jsem si mezi Vámi v minulém roce udÄ›lal (vzal jsem v potaz odpovÄ›di na anketní otázku Co se Vám na kuličkách líbí a pro odpovÄ›di hledal jednoslovné nebo dvouslovné výstižné hesla). Díky tomuto postupu mám jistotu, že slideshow podtrhuje skutečné emoce a hodnoty, které pÅ™i turnajích vznikají. Takže na tomto místÄ› dÄ›kuju vÅ¡em, kteří mi na anketu odpovÄ›dÄ›li, bylo to opravdu přínosné.

Menu je rozděleno na části určené pro začátečníky, stálé hráče a všechny. Stává se tak jednak přehlednějším a taky to umožnilo dát nahoru všechny sekce, kam se snažím nováčky nasměrovat.

AÅ¥ pÅ™ijdete na kteroukoliv stránku, máte na očích nejbližší turnaje, kde to jde (resp. kde to má logickou vazbu na text stránky) jsou návÅ¡tÄ›vníci vyzýváni k návÅ¡tÄ›vÄ› turnajů, uspořádání vlastního, registrace do mailing listu atd. => call to action.

PrávÄ› registrace do mailing listu poslouží jako vodítko pÅ™i vyhodnocování kvality jednotlivých reklamních kampaní. PÅ™edpokládám, že k odbÄ›ru novinek se pÅ™ihlásí jen ti, které stránky výraznÄ› zaujmou. Pomoci goals v google analytics (taková Å¡ikovná služba od google, co Vám poví o návÅ¡tÄ›vnících spoustu vÄ›cí, hlavnÄ› co dÄ›lají na stránkách a kteří to dÄ›lají) sleduju % registrovaných z jednotlivých reklamních kampaní. Zasílání novinek by mÄ›lo výrazným způsobem zvýšit i % lidí, kteří pÅ™ijdou na turnaj. Pokud jste nÄ›kdy pořádali, určitÄ› si vzpomenete, kolik lidí Vám nadÅ¡enÄ› Å™eklo, že pÅ™ijde…a kolik opravdu pÅ™iÅ¡lo. Ti kteří nepÅ™iÅ¡li – lhali? Ne, když to říkali, opravdu chtÄ›li pÅ™ijít, ale pak jim do toho nÄ›co vlezlo. NÄ›kdy stačí pÅ™ipomenout jednou, jindy víckrát – tak dlouho, dokud do toho nic neleze.

Další novou sekcí jsou fotografie. Je jich tam nÄ›kolik stovek za minulý rok. Váhal jsem, kam tuto sekci zaÅ™adit, nakonec jsem se rozhodl do menu pro nováčky – to proto, že tÄ›m nejvíce je tÅ™eba ukázat, jak taková akce vypadá – ani nejlepší text nenahradí další smysly. Tady vÅ¡e mohou vidÄ›t na vlastní oči. PÅ™estože jsem si na to naÅ¡el kvalitní software, trvalo to více než den na full-time dát tam celou sezónu (a kdo mÄ› zná, tak ví, že pod pojmem full-time si nepÅ™edstavuju jen 8h práce 5 dnů v týdnu). Tak bych byl rád za názory (můžete psát tÅ™eba do fóra), zda chcete i fotky za minulá léta. Nechce se mi do toho investovat moc času, pokud si nebudu jist, že to opravdu nÄ›kdo chce.

V sekci O naÅ¡em svazu najdete na prvním místÄ› rozhovory s hráči. Rozhovor je mnohem čtivÄ›jší než strohý článek a tak toto místo, které by mÄ›lo být po slideshow druhým nejnavÅ¡tÄ›vo­vanÄ›jším, obsahuje tyto rozhovory místo původního popisu vzniku svazu. OpÄ›t místo, kde si nováček může udÄ›lat pÅ™edstavu o tom, co mu může náš sport dát.

Sekci pro nováčky uzavírají historie kuliček (pÅ™eloženo ze zahraničních zdrojů a doplnÄ›no o novodobou historii kuliček v ÄŒechách), FAQ a členství ve svazu.

V sekci pro stálé hráče se toho tolik nezmÄ›nilo – najdete tam termínovku, výsledky, žebříček. NovÄ› jsou zpracována pravidla kuliček. KromÄ› komplexních pravidel tam jsou i zkrácená. Ty jistÄ› ocení ti, kteří si chtÄ›jí zahrát, ale nepotÅ™ebují vÄ›dÄ›t tÅ™eba že mohou kouÅ™it pouze se svolením soupeÅ™e. Další novinkou je síň slávy - docela mÄ› pÅ™ekvapilo, že za 7 let existence ÄŒKS tu jsou jen 4 jména. Inu, uvidíme, kdo další se dokáže zapsat.

TotálnÄ› jsem pÅ™ekopal sekci pro poÅ™adatele. PůvodnÄ› tam bylo jen pár vÄ›cí ke stažení, nyní je to návod step-by-step, jak uspořádat turnaj. Obsah pÅ™ibyl i do sekcí určených sponzorům a médiím. Diskusní fórum, které by mÄ›lo sloužit k lepší komunikaci nejen mezi námi, ale i nováčky, bylo spuÅ¡tÄ›no již trochu dříve, ale nyní se nejnovÄ›jší příspÄ›vky zobrazují na úvodní stránce a počítadlo jasnÄ› ukazuje zvýšenou návÅ¡tÄ›vnost. Diskuse nahradí zaspamovaný vzkazovník, který musel být nakonec odstaven. Bohužel to nepůjde bez registrace, takové fórum by se časem mohlo nakrásnÄ› odstavit kvůli nájezdu spamerů (vím, o Äem je Å™eč, už jsem nÄ›co podobného zažil). Takže tu nutnou registraci prosím pÅ™ekousnÄ›te.

A nakonec je tu nÄ›co pro volné chvíle – sekce zábava. Najdete tam 2 hry a tapety na plochu.

Tak doufám, že se nové stránky budou líbit jak Vám, tak novÄ› příchozím, což snad vyústí v takovou účast, jakou byste si přáli (soudÄ› podle anketní otázky Co považujete za nejvÄ›tší slabinu naÅ¡eho sportu). Reklamní kampanÄ› běží od dneÅ¡ního dne, zatím jen pár desítek tisíc reklam dennÄ› pro odladÄ›ní. S příchodem jara to budou miliony…

Jak jsme spouštěli stránky

A když naÅ¡e svazové stránky byly naplnÄ›ny obsahem, natočili jsme jejich slavnostní spuÅ¡tÄ›ní na video, abyste se vÅ¡ichni mohli pokochat. Najdete ho na http://www.you­tube.com/watch?v=R17ek­XH5GM8

Kategorie: Marketing

Comments are closed.

-->