• Čtvrtek, Červen 14th, 2007

Kuličky jsou sice sport, který lze provozovat téměř vÅ¡ude, ale… Když si chci s nÄ›kým zahrát, kus pÄ›kné cesty mezi paneláky nebo u lesa vždycky najdu. Chci-li uspořádat turnaj a tudíž je tÅ™eba více hÅ™iÅ¡Å¥ vedle sebe, tak už to bývá oříšek. V nÄ›kterých mÄ›stech (napÅ™. Neratovice) je téměř nadlidský úkol nalézt místo, kde lze hrát, v Kralupech je jedno jediné a musí se lézt za ním do kopce a tÅ™eba v Rakovníku musel Mirek pÅ™ed posledním Masterem Å™eÅ¡it dilema, jestli divácky atraktivní místo nebo lepší povrch. Takže se snažím najít Å™eÅ¡ení a nÄ›jaké nápady pÅ™ináším v tomto příspÄ›vku.

V poslední dobÄ› probÄ›hly nÄ›jaké experimenty s povrchy, každý se ubíral jiným smÄ›rem. První byl pokus s koberci – koberec se dá natáhnout vÅ¡ude (+), trochu náročnÄ›jší je vÅ¡ak pÅ™eprava, jeho zajiÅ¡tÄ›ní, aby pod nÄ›j nezapadávaly kuličky a taky to není zadarmo (-). Druhý nápad je posypat terén jemným pískem nebo prachem – to nic nestojí a může se použít to, co se vymete (+), ale zase to dá hodnÄ› práce a jeden poÅ™adatel to nemůže sám zvládnout (-).

Zatímco reakce hráčů na první zmiňovaný experiment byla pomÄ›rnÄ› vlažná, na posledním turnaji se úpravy pomocí jemného písku setkaly s podporou. Proto zde blíže rozvedu zkuÅ¡enosti s touto metodou.

ZkouÅ¡el jsem to 2 x v Neratovicích na jednom hÅ™iÅ¡ti – jedno bylo vždy upravené pomocí písku, ostatní jen zametené. Å lo tedy porovnávat, co je lepší. V prvním případÄ› jsem použil písek bez jakéhokoliv prosívání. Určitý efekt byl znát, hrálo se mi na tom hÅ™iÅ¡ti lépe, ale i v písku se naÅ¡lo pár kamínků vÄ›tších než by bylo záhodno.

Druhý pokus probÄ›hl tuto nedÄ›li a pomocí cedníku se mi podaÅ™ilo popískovat asi 2/3 jedné dráhy. Nedostaly se tam tedy žádné kamínky a rozdíl už byl diametrální. Ten cedník je dobrý i v tom, že písek propadává pomalu a nestane se, že by ho na jedno místo vypadlo moc (pak by se v tom místÄ› kuličky zabržďovaly rychleji než jiinde). VidÄ›l jsem na tomto důlku skvÄ›lé rozhozy a mÄ› se tam taky daÅ™ilo ze vÅ¡ech drah nejlépe.

Co tomu chybÄ›lo k ideálu? Asi v polovinÄ› dráhy bylo v zemi hodnÄ› velkých kamenů. Neumím odhadnout, jestli tohle ten písek tlumil aspoň trochu nebo vůbec, každopádnÄ› ty vÄ›tší by to chtÄ›lo ze zemÄ› vyndat a pak teprve pískovat.

A co časová náročnost? Začal jsem s tím asi půl hodiny pÅ™ed začátkem turnaje a skončil asi 10 – 15 min. po ukončení prezentace – takže cca 40 – 45 min. na 2/3 dráhy. Takže na 1 dráhu cca hodina, na 6 (což je počet, na který se v Neratovicích hraje) by bylo tÅ™eba 6 ÄlovÄ›kohodin, v případÄ› úpravy jen 2/3 (pro vÄ›tÅ¡inu hráčů dostačující) 4 ÄlovÄ›kohodiny.

Takže toto je malý návod na něco, co se vyzkoušelo a funguje to. Pokud na pořádání turnaje máte team lidí, kteří by byli ochotni pomoct, vřele tento postup doporučuju. Dilema, jestli dobrý povrch nebo atraktivní místo, pak nebudete muset řešit.

Comments are closed.

-->