• Úterý, Říjen 16th, 2007

V posledních dnech se na fóru objevilo nÄ›kolik příspÄ›vků od lidí, kteří hledají vhodné místo pro turnaj v kuličkách. Vzpomínám si, že v průbÄ›hu roku jsem zaslechl vícekrát podobný problém. Proto se pokusím v následujícím příspÄ›vku nabídnout pár tipů, které by pÅ™i hledání hÅ™iÅ¡tÄ› pro kuličky mohly pomoci.

Nebuďte přehnaně nároční

ÚplnÄ› chápu pocity každého, kdo se vydá do ulic a okolí mÄ›sta hledat vhodný plácek pro turnaj v kuličkách. Také jsem takhle chodil a nic se mi nezdálo dost dobré. Nakonec nezbylo než vybrat ten nejvhodnÄ›jší (= nejménÄ› Å¡patný).

MÄ›jme na pamÄ›ti, že je lepší uspořádat turnaj na Å¡patném povrchu než žádný turnaj. SamozÅ™ejmÄ›, že je také lepší turnaj na kvalitním povrchu než turnaj na tom Å¡patném. NicménÄ› v první fázi máme za úkol najít to nejlepší možné místo – to, jak z nÄ›ho udÄ›lat dobré místo, jsem popsal v Älánku Kuličky a kvalita povrchů.

Nedělejte to sami

Máme kolem sebe spoustu lidí, kteří chodí na různá místa. Zapojme je do hledání – požádejme je, aÅ¥ nám Å™eknou pokaždé, když uvidí vhodný povrch. Takto si vytvoříme seznam možností a pak již jen jednotlivé prostory projdeme a porovnáme.

Kde všude hledat?
  1. Parky – nÄ›která mÄ›sta mají parky s cestami z uválcovaného písku, popÅ™. hlinÄ›né. ÄŒasto se jedná také o divácky atraktivní prostory, díky čemuž se vaÅ¡eho turnaje mohou zůčastnit i náhodní kolemjdoucí.
  2. MÄ›stské lesy – lesy v okolí mÄ›st často skýtají nespočet míst, kde lze vyhloubit dostatek důlků blízko sebe. KromÄ› cest se zde občas najdou i poloopuÅ¡tÄ›ná hÅ™iÅ¡tÄ› (hÅ™iÅ¡tÄ› na míčové hry, dÄ›tská hÅ™iÅ¡tÄ› apod.). Takto se hraje napÅ™. v Kralupech nad Vltavou.
  3. VeÅ™ejná hÅ™iÅ¡tÄ› – napÅ™. v Neratovicích se hraje na malém fotbalovém hÅ™iÅ¡ti z uválcovaného písku. Občas se nÄ›co zajímavého najde v okolí dÄ›tských hÅ™iÅ¡Å¥.
  4. KoupaliÅ¡tÄ› – ideální v létÄ›. Letos pražský Dream Team uspořádat turnaj na koupaliÅ¡ti U Veselíka. Tentokrát sice nepřálo počasí, ale trefit se do dne, kdy je 30 stupňů ve stínu, máte kolem sebe stovky lidí, kteří pÅ™iÅ¡li celý den strávit zábavou.
  5. Zahrádky u restaurací – pokud nÄ›jaká z restaurací má vhodný prostor, zkuste se domluvit s jejím provozovatelem. Pokud je jen trochu rozumný, určitÄ› bude rád, že mu na zahrádku pÅ™ijdou potenciální zákazníci.
  6. Antuková hÅ™iÅ¡tÄ› – nÄ›kdy se podaří dohodnout použití existujícího antukového hÅ™iÅ¡tÄ›. Domluvit tuto možnost dá sice nÄ›jakou práci, tu si vÅ¡ak uÅ¡etříte pozdÄ›ji pÅ™i přípravÄ› pÅ™ed turnajem – takováto hÅ™iÅ¡tÄ› totiž nevyžadují téměř žádnou úpravu.
  7. Prostory tÄ›lovýchovných jednot a Å¡kol – zkuste oslovit Å¡koly či nÄ›které tÄ›lovýchovné jednoty, které sdružují více různých sportů. Pokud vlastní pozemek, kde je nevyužitý prostor (tÅ™eba mezi ostatními hÅ™iÅ¡ti), zkuste domluvit vybudování hÅ™iÅ¡tÄ› v tomto prostoru.
  8. VeÅ™ejný pozemek – myslíte-li to s kuličkami vážnÄ›, zkuste oslovit radnici s projektem vybudování kuličkového hÅ™iÅ¡tÄ› na vhodném místÄ› ve své obci. Vzhledem k finanční nenáročnosti to může být pro radní zajímavá alternativa k nákladnÄ›jším projektům.
  9. HÅ™iÅ¡tÄ› na vlastním pozemku – tato varianta není samozÅ™ejmÄ› dostupná každému, ale pokud máte tuto možnost, jedná se asi o nejlepší Å™eÅ¡ení. Nikdo vám hÅ™iÅ¡tÄ› nerozkope, nezmÄ›ní jej na asfaltovou cestu apod. ZkuÅ¡enosti s touto variantou má napÅ™. pražský Klub Filipa Hasala.
Na co nezapomenout?

Zpravidla je tÅ™eba nÄ›jaký čas pÅ™ed turnajem zaslat oznámení o konání akce mÄ›stskému úřadu, ve vÄ›tších mÄ›stech může být tÅ™eba sepsat žádost, na jejímž základÄ› dostanete povolení.

Jak si to zjednodušit?

Pokud své okolí dobÅ™e znáte, může stačit podívat se na nÄ›j pomocí leteckých snímků na Mapy.cz nebo Google Maps. OsobnÄ› mám pocit, že seznamácké mapy jsou pro tento účel malinko lepší než ty od Google (víc ostré). Z domova vyberete pár míst, na která zajdete osobnÄ›. Tento postup má navíc tu výhodu, že si podle mapy můžete naplánovat ideální trasu pro návÅ¡tÄ›vu vÅ¡ech vyhlédnutých míst.

Přeji hodně stěstí při hledání!

Comments are closed.

-->