• Pondělí, Prosinec 31st, 2007

V Å™Ã­jnu probÄ›hl první průzkum mezi hráči. Ukázal v obecné rovinÄ›, jaké vlastnosti očekávají od nového způsobu bodování národního žebříčku (NŽ). NáslednÄ› byly vypracovány 2 koncepty, jednodušší a složitÄ›jší. Podle toho, co jste mi na tyto návrhy říklali, má mírnÄ› vÄ›tší podporu jednodušší varianta. Ve výkonném výboru pak má podporu výraznou. Proto zde pÅ™edkládám již konkrétní návrhy bodování, které se snaží být maximálnÄ› jednoduché a pÅ™itom mít vÅ¡echny vlastnosti, které jste si přáli v prvním průzkumu.

Pokračování >>

Comments are closed.

-->